Vragen stellen

Vragen stellen helpt om misverstanden in de communicatie te voorkomen. Er zijn drie soorten vragen: open, gesloten en suggestieve vragen. Afhankelijk van wat je wil bereiken, kies je voor een van deze soorten.

Open vragen
Stel open vragen als je een relatie/verstandhouding wilt krijgen, meningen wilt peilen, achtergrondinformatie wilt verwerven, meningen of houdingen dieper wilt onderzoeken of wilt aanmoedigen.
Open vragen beginnen met woorden als: wie, wat, waar, wanneer, welke, hoe, hoeveel, hoe vaak. ‘Wat bedoel je precies?’ en ‘Hoe heb je dat aangepakt?’

Gesloten vragen
Stel gesloten vragen als je bepaalde feiten wilt vaststellen, informatie wilt bevestigen.
Gesloten vragen beginnen met een werkwoord. ‘Ben je…?’ of ‘Doe je…?

Contraproductieve of suggestieve vragen (deze vragen liever vermijden)
Doel: gewenst antwoord uitlokken, verwarren of misleiden, vermijden dat de ander werkelijk iets zegt. ‘Is het zo dat….?