Valkuilen bij communiceren

Een misverstand is zo geboren. Helemaal voorkomen kun je ze niet. Maar door niet in de volgende valkuilen te stappen, houd je ze binnen de perken.

Wat je dus niet moet doen:

  • Eén voorval herleiden tot een algemeenheid
  • Ervan uitgaan dat je duidelijk en volledig bent
  • Jouw interpretatie zien als interpretatie
  • Denken te weten wat de ander denkt, voelt of weet. Je vraagt dus niet door
  • Ervan uitgaan dat de ander weet wat je bedoelt
  • Vinden dat maar een mening de juiste kan zijn (en dat is de jouwe)!