Communicatie verbeteren

Als je merkt dat je communicatie niet goed verloopt, kunnen de volgende tips de communicatie verbeteren:

 • Signaleer de storing
 • Duid ze naar communicatieniveau
  • Onduidelijkheid over inhoud (gespreksonderwerp, uitgewisselde informatie )
  • Onduidelijkheid over procedure (agenda, tijd, plaats, afspraken)
  • Storing op relatieniveau (beelden over elkaar, verwachtingen ten aanzien van rol en sfeer)
  • Storing op emotieniveau (spanning, ongenoegen, irritatie)
 • Verwoord de storing in termen van communicatieniveau: ‘Ik merk  dat we langs elkaar heen praten‘, of ‘Ik zie dat je heel boos bent
 • Ga na of de ander de storing ook bemerkt heeft
 • Zoek naar een manier om de storing op te heffen.

Vraag na een vergadering of ontmoeting:

  • Waarom liep het zo stroef?
  • Waarom raakte ik geïrriteerd?
  • Waarom werd de ander terughoudend?
  • Wat deed ik verkeerd?
  • Wat zou ik de volgende keer anders doen?