Misverstanden in de communicatie

Elke ontvanger van een boodschap, doet drie dingen met de boodschap:

 1. waarnemen (wat heb ik gehoord, gezien, gevoeld, geroken, geproefd?)
 2. interpreteren (wat betekent dat voor mij?)
 3. evalueren (wat vind ik daarvan?)

De boodschap wordt gefilterd door:

 • een ervaring in het verleden
 • eigen normen en waarden (opvattingen over wat wel en niet hoort)
 • eigen verwachtingen
 • overtuigingen over jezelf
 • persoonlijke betekenis bij woorden (gevoelswaarden).

Doordat de boodschap wordt gefilterd, kunnen misverstanden in de communicatie ontstaan.

Tips om misverstanden zoveel mogelijk te voorkomen:

 • Wees je bewust van het feit dat je interpreteert
 • Check je interpretatie en fantasieën, door vragen te stellen en samen te vatten
 • Zorg dat je op dezelfde golflengte komt. Wat bedoelt de ander, waar wil hij naar toe?
 • Los misverstanden op (voorkomen kan niet).