NLP – Wat is het DOEL?

Wie iets wil bereiken moet duidelijk weten wat hij of zij wil bereiken. Bij NLP is het altijd belangrijk om eerst een doel te stellen, want met een duidelijk doel voor ogen is de weg er naartoe een stuk makkelijker. Om een moeilijk te bereiken doel te bereiken moet je soms een groter en belangrijker en meer stimulerend doel stellen. NLP heeft zelf ook een doel, namelijk het leven aangenamer maken en je gevoelens in kaart brengen om er zo beter mee om te leren gaan. Voordat je dat doel kunt bereiken is het belangrijk om eerst de weg ernaartoe te begrijpen.

In tegenstelling tot psychologie gaat NLP niet uit van objectieve kennis, maar van de individuele beleving van elk persoon apart. Dat betekent dat per persoon en per situatie een specifiek doel wordt gesteld. Je kunt niet iedereen met hetzelfde probleem over één kam scheren, elk probleem heeft immers een andere oorzaak. Voor elk probleem heeft NLP een eigen techniek en een eigen werkwijze. Ook voor het oplossen van psychische problemen heeft NLP weer specifieke technieken.

Als je iets wilt verranderen is het belangrijk om eerst je oude gewoonten af te leren. Wanneer je iets wilt verranderen is iets wat je eerder geleerd hebt, nu niet meer efficiënt. Je zult dus eerst het oude gedrag af moeten leren voordat je nieuwe gewoonten kunt aanleren. Er zijn natuurlijk verscheidene manieren om dit te doen, maar NLP werkt vanuit een basisprincipe. Het meest eenvoudige leermodel bestaat uit 4 leerfasen.

  1. Onbewust onvermogen, je kunt iets niet maar beseft je dit nog niet.
  2. Bewust onvermogen, je kunt iets niet en je weet ook dat je dat niet kunt.
  3. Bewust vermogen, je hebt een nieuwe vaardigheid aangeleerd maar nog niet eigen gemaakt.
  4. Onbewust vermogen, je hebt de vaardigheid nu volledig onder controle en kan het zonder nadenken uitvoeren.

Bij afleren ga je terug van stap 4 naar 2. Bij het aanleren ga je weer van stap 2 naar stap 4.

Het doel van NLP is samen te vatten als de onbewuste breinprocessen bewust te maken, te optimaliseren en dan weer onbewust te maken. Hoewel dit ingewikkeld klinkt is het precies hetzelfde als wat hierboven staat. Voordat je iets kunt veranderen moet je het begrijpen, dus bewust maken. NLP maakt je functioneren effectiever en zorgt voor een optimale manier van werken.