Inleiding Communicatie

Communicatie is een proces tussen zender en ontvanger.

De boodschap wordt door de ander waargenomen, geïnterpreteerd en geëvalueerd. Als de boodschap niet overkomt, is er sprake van ruis. Externe ruis, bijvoorbeeld een slechte telefoonverbinding of lawaai.
Of interne ruis: onbegrip, een verkeerde interpretatie of een vergissing.

ZENDER < > ONTVANGER
-boodschap-

Bij communicatie is sprake van inhoud: wat er gezegd wordt, het verbale gedrag.
Daarnaast is er de vorm: de manier waarop het gezegd wordt, het non-verbale gedrag.
Zorg ervoor dat inhoud en vorm altijd met elkaar kloppen.

Als inhoud en vorm niet kloppen, komt bij de ontvanger de vorm over, en niet de inhoud.
Dat kan leiden tot grote misverstanden.
Probeer het maar eens: als je heel lief iets heel onaardigs tegen iemand zegt, komen je toon en mimiek over, de warme klank van je stem, en niet die onaardige woorden.