NLP

Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) is een methodiek voor training, coaching en communicatieverbetering. NLP werd ontwikkeld in de jaren zeventig van de twintigste eeuw.

De grondgedachte van NLP is dat vaardigheden van zogeheten experts in kaart gebracht gemodelleerd en als techniek aan anderen onderwezen kunnen worden.

NLP is in de jaren zeventig ontstaan in de Verenigde Staten. De grondleggers van NLP zijn John Grinder en Richard Bandler. Zij bouwden voort op het werk van Gregory Bateson, Milton Erickson en verschillende anderen.