Een goed luisteraar

Een goed luisteraar:

 • kijkt de ander aan als hij praat
 • stelt vragen ter verduidelijking van wat de ander zegt
 • geeft blijk van belangstelling door naar gevoelens te vragen
 • vat samen wat de ander gezegd heeft
 • jaagt de ander niet op als hij iets vertelt
 • is evenwichtig en kalm
 • reageert met hoofdknikjes, glimlacht of fronst zijn wenkbrauwen
 • let voortdurend op
 • valt de ander niet in de rede
 • blijft bij hetzelfde onderwerp, totdat de ander zijn gedachten heeft geformuleerd
 • is niet in zijn hoofd al argumenten aan het verzinnen terwijl de ander nog praat